หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลศาลากลาง
 
นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลากลาง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกิจการสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และมั่นคง
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์กิจการทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
 
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   
   
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานธุรการ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 968,793 เริ่มนับ 9 ก.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง