หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลศาลากลาง
 
นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลากลาง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกิจการสภา
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
 
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานสุขาภิบาลอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
   
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการเผยแพร่วิชาการ
และสถิติข้อมูลสารสนเทศ
   
   
   
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
   
   
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   
   
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,370,572 เริ่มนับ 9 ก.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802 ต่อ 204
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง