หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ0023.2/ว1741 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 4  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว425 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.2/ว167 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว1722 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/6860 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว1725 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว1719 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง อบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษษผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.2/ว1712 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปี พ.ศ. 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 1738 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 1724 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 1746 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว1713 ขอเลื่อนการประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว423 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว1707 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 1700 การประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนทบุรี ปี 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว1688 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.5/ว422 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบพ.ศ. 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.4/ว1694 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.2/ว70 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองสว่นตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.2/ว69 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 527
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,288,607 เริ่มนับ 9 ก.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802 ต่อ 204
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง