หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คะ https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ0023.3/ว1458 ส่งคำแนะนำตามมาตรา 23วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง  [ 23 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว1506 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.1/ว 348 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว1504 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.4/ว1505 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
นบ 0023.3/ว1503 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ ๑)  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว347 แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว374 แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/ว80 ขอส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังวัดนนทบุรี  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ 0023.3/ว1464 เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ 0023.3/ว1463 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว1465 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว1450 กำหนดชื่อผู้ใช้งาน(Username)รหัสผ่าน(Password)ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง(e-SAR)ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว343 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเาวชน ประจำปี พ.ศ.2563  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว342 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ ประจำปี 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว341 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 ระบาดระลอกเมษายน2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/ว1467 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลืื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถาณการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/6127 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว344 เชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ครั้งที่ 3  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว1458 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 21 วรรคแรก แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ฯ  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 457
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 341,487 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง