หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 

NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 2800 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๕๖๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนุ่มประสงค์วิทยา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 83 - 2799 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ผดุงเขต (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งในอาคาร1และ2 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าปูโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 3 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน แบบที่ 2 จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (รายการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๑๒๑ นนทบุรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนุ่มประสงค์วิทยาประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ผดุงเขตประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 4,8000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนุ่มประสงค์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ผดุงเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]เหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๑๒๑ นนทบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รายการ รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-1141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการน้ำยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แบบพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กันยายน สำหรับศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 

 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 75,765 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง