เทศบาลตำบลศาลากลาง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 2799 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้นวมทรงหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กล 5036 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลากลาง (รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ2562 กันเงินแบบยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เอกสาร 6 ลิ้นชักพร้อมบานเปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53