หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพื้นที่หลากหลาย และเป็นจุดระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และคลองสาธารณะที่ตื้นเขินและถูกลุกล้ำบางจุด ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก
 
อาชีพประชากร
   

ประชากรโดยทั่วไปอาชีพ อิสระ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม และในพื้นที่ตำบลศาลากลาง ยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย
 
ภูมิอากาศ
 
สภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้จัดว่าเป็นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีฝนตกตามฤดูกาล แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดังกล่าวข้างต้น จึงมักจะเกิดอุทกภัยเสมอ ในฤดูแล้งสภาพของพื้นที่ไม่แห้งแล้ง เพราะอุดมไปด้วยไม้ยืนต้น ทำให้สามารถเก็บความ
ชุ่มชื้นไว้ได้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ในระหว่าง 25-35
องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด/สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน
2 แห่ง ดังนี้

วัดใหม่ผดุงเขต

วัดป่ามณีกาญจน์
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
ในตำบลศาลากลาง ยังส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังเดิมไว้ ได้แก่

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ของชาวตำบลศาลากลาง ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นวันเข้าพรรษาของทุกปี

ประเพณีแข่งเรือพายออกพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวตำบลศาลากลาง โดยจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาของทุกปี ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ และประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลากลาง
 
การศึกษาในชุมชน
   
ในตำบลศาลากลางมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบลศาลากลาง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ผดุงเขต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนุ่มประสงค์วิทยา
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
 
การคมนาคม
     
ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ มีรายละอียดดังนี้

การคมนาคมทางบก มีเส้นทางสายสำคัญ คือ
 
เส้นทางหลัก มีถนนสายหลัก 2 สาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ ถนนบางกรวย-จงถนอม และถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสดิ์
 
เส้นทางลัดและสายรองที่ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนสายต่าง ๆ ได้แก่
   
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 สาย ได้แก่ ถนนฉลอง พระชนน์ 80 พรรษา ถนนพิชัยเขต ถนนฉลองนนท์ 456 ปี ถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสดิ์ และถนนจงถนอม วัดต้นเชือก
   
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลากลาง จำนวน 42 สาย

การคมนาคมทางน้ำ มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำ 2 สาย ได้แก่ คลองขุดมหาสวัสดิ์ และคลองนราภิรมย์
 
แหล่งน้ำ
   
ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง มีคลองสายหลักที่ระบายน้ำจากฝั่งตะวันตกออก สู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 10 สาย ได้แก่

คลองขุดมหาสวัสดิ์

คลองปลายบาง

คลองบางนา

คลองยายส่อน

คลองผู้ใหญ่ฮง

คลองพระยาสงคราม

คลองหลังวัดใหม่ผดุงเขต

คลองจีนบ่าย

คลองขุดเจน

คลองบ่อรถ
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,370,560 เริ่มนับ 9 ก.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802 ต่อ 204
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง