เทศบาลตำบลศาลากลาง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
 

ภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีคลอง สาธารณะเชื่อมต่อในพื้นที่หลากหลายและเป็นจุดระบายน้ำ จากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและคลองสาธารณะที่ตื้นเขินและถูกลุกล้ำ บางจุด ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำท่วมขัง เป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก
 
ภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้จัดว่าเป็นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีฝนตกตามฤดูกาลแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มดังกล่าวข้างต้น จึงมักจะเกิดอุทกภัยเสมอในฤดูแล้งสภาพของพื้นที่ ไม่แห้งแล้งเพราะอุดมไปด้วยไม้ยืนต้นทำให้สามารถ เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ในระหว่าง 25 35 องศาเซลเซียส
 
ประปาในตำบล
  ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ใช้บริการน้ำประปา จากสำนักงานการประปา
นครหลวง สำนักงานเขตมหาสวัสดิ์
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ใช้บริการไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเขตบางใหญ่
 
การสื่อสารในตำบล
  ประชากรส่วนใหญ่ใช่โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยม ีผู้ให้บริการเครือข่ายคือ AIS Dtac my By CAT และ TrueMove H
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลางประชาชนส่วนมากนับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีวัด/สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 2 แห่งดังนี้
 
วัดใหม่ผดุงเขต
 
วัดป่ามณีกาญจน์

ประเพณีที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี ได้แก่
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
 
ประเพณีแข่งเรือพายออกพรรษา
 
ประเพณีอุปสมบท บรรพชา และบวชศีลจาริณี
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
การสาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
 
มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลากลาง )
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ
จำนวน 1 ศูนย์ คือ (ศพด.ทศบาลตำบลศาลากลาง)
 
การคมนาคม
 

ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ มีรายละอียดดังนี้
 
การคมนาคมทางน้ำ มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำ 2 สาย ได้แก่ คลองขุดมหาสวัสดิ์ และคลองนราภิรมย์
 
การคมนาคมทางบก มีเส้นทางสายสำคัญ คือ
 
- เส้นทางหลัก มีถนนสายหลัก 2 สาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้แก่
ถนนบางกรวย-จงถนอม และถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสดิ์
 
- เส้นทางลัดและสายรองที่ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนสายต่าง ๆ ได้แก่
 
  1. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 สาย ได้แก่ ถนนฉลองพระชนน์
80 พรรษา ถนนพิชัยเขต ถนนฉลองนนท์ 456 ปี ถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสดิ์ และถนนจงถนอม
วัดต้นเชือก
 
  2. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลากลาง จำนวน 42 สาย
 
แหล่งน้ำ
 

ในเขตเทศบาลตำบลศาลากลางมีคลองสายหลักที่
ระบายน้ำจากฝั่งตะวันตกออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
จำนวน 10 สาย ได้แก่
 
คลองขุดมหาสวัสดิ์
 
คลองปลายบาง
 
คลองบางนา
 
คลองยายส่อน
 
คลองผู้ใหญ่ฮง
 
คลองพระยาสงคราม
 
คลองหลังวัดใหม่ผดุงเขต
 
คลองจีนบ่าย
 
คลองขุดเจน
 
คลองบ่อรถ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
ร้านขายของชำ จำนวน 37 แห่ง
 
บริษัทเอกชนจำกัด จำนวน 11 แห่ง
 
กิจการเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง
 
กิจการโรงน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
 
กิจการสะสมซีเมนต์ หินทราย จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านทาสีตู้ ATM และซ่อมแซม จำนวน 1 แห่ง ร้านพ่นสีโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านสะสม การขนส่ง ก๊าชบรรจุ จำนวน 8 แห่ง ร้านผสมซีเมนต์ หิน ทราย จำนวน 1 แห่ง
 
กิจการปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง
 
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ การเคาะ การปะผุ การพ่น สี จำนวน 2 แห่ง
 
กิจการผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ โดยไม่ใช้เครื่องจักร จำนวน 1 แห่ง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-447-7802
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 31,902 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10